Průvodce pivními lázněmi

Ti, kteří začínají hledat pivní lázně v Norimberku, Mnichově, Drážďanech, Lipsku, Berlíně, Praze a Vídni neví, že ve většině těchto měst pivní lázně nejsou. I když pivní lázně mají dávnou historii: od dob začátku pivovarnictví, dlouho před začátkem éry Ježíše Krista. Avšak až v posledních dvou desetiletích se tento jev dále rozvíjel, především na území Česka. Jako se čtenáři Bible kvůli pochopení jejího obsahu rozdělili na desítky a dokonce stovky náboženských směrů, pojem „pivní lázně“ je vysvětlován velmi volně a svébytně. Většina hostů, kteří se spoléhají na to, že již absolvovali pivní koupele, budou rozčarováni: bude to jiné.

Jaké mají být opravdové pivní lázně? Vždyť mnozí z těch, kdo poskytují tyto služby, nazývají opravdovými právě své lázně. Zde je samozřejmě třeba se opírat o objektivní kritéria. První z nich vyplývá ze samotného názvu „pivní koupel“: uvnitř vany musí být povinně nefiltrované, nepasterizované, živé PIVO!!!

 

Ten, kdo používá pro přípravu pivní koupele jen slad a chmel, si z jakéhosi důvodu nepřeje nazvat svou koupel „sladovou“, „chmelovou“ nebo „sladovo-chmelovou“ koupelí. I když by to bylo čestné. Vždyť ingredience, ze kterých se vaří pivo, a samotné pivo – jsou různé věci! Nikoho nenapadne nazývat chlebem to, když bude zapíjet mouku vodou. Mechanismus vlivu roztoku sladu a chmelu na organismus člověka nebyl zkoumán. Avšak je známo, že slad začíná uvolňovat fermenty, tj. užitečné látky, až při vysoké teplotě, kterou nesnese člověk, nacházející se v koupeli. Ale kdo zná takovéto detaily? Často v takovýchto pivních lázních funguje bonus „pití piva bez omezení“, avšak samozřejmě ne během týdne, ale během 20 minut procedury v koupeli. Člověk zvládne za 20 minut zpravidla vypít pár sklenic piva, protože si přišel odpočinout, a ne se za svých 100 EUR, které zaplatil za proceduru, opít. Nevypité pivo nemá smysl lít do koupele, protože je pasterizované a je určené pro dlouhodobé skladování, pro potřeby trhu. Vše živé v něm již bylo zničeno. Ale kdo na to klienta upozorní?

Druhá „populární“ varianta pivních koupelí zní: lijí do nich to, co vylévají v ostatních pivovarech do kanalizace. „Pivní koupel“ zní pro klienta samozřejmě přijatelněji, než „koupel z pivních odpadů“. Vliv roztoku z odpadů výroby piva na ponořený organismus člověka rovněž nebyl zkoumán. Ten, kdo absolvoval tyto pivní koupele, rovněž věří, že koupel „má být tak zakalená“. A náklady na takovouto koupel jsou velmi nízké.

I pokud má host sklenici piva, se v takovéto vaně nudí: vana je kovová, chybí vzduchová masáž, kvůli „kalu“ se nelze do ní ponořit. Proto za 20 minut klienta položí na lehátko rovněž na 20 minut, a pivní procedura končí! Mimochodem, pivní koupel si zde můžete vzít s sebou. Na láhvi je napsáno: pro pivní koupele. A malinkatými písmeny připsáno: nepít! Pokud je to pivo pro pivní koupele, tak proč ho nepít, a pokud to není pivo, tak proč je pro „pivní koupele“? Analýza této tekutiny potvrzuje, že jsou to odpady, vznikající při výrobě piva. Další varianta: nabídka pivních koupelí, kdy je pivní mošt vydáván za „mladé pivo“. Tj. pivo, které „nekvasilo“. Cožpak pivo existuje bez kvašení? Ale „moštová“ koupel nedráždí představivost tak, jako pivní. Rovněž jsou rozšířeny varianty pod názvem „pivní koupele“ při použití různých směsí: ingrediencí, používaných při výrobě piva, jejích odpadů a bylinných přísad. Obvykle mají takovéto koupele solidní cenu od 100 EUR za 2 osoby. Zpravidla jsou takovéto koupele rozšířeny v místech aktivního pohybu turistů, kteří jsou nadšeni exotickým názvem a kteří věří, že jiné pivní koupele neexistují. Rovněž v některých českých lázeňských hotelech nabízejí proceduru pod názvem „pivní koupel“, kde do vody vylijí jednu dvě láhve piva, přičemž se více zaměřují na její levnost, než kvalitu.

A ti „nejchytřejší“ dají do vody prostě jen kosmetickou pivní pěnu. „Pivní pěna“ = „pivní koupel“. Nějaké otázky? Existují pivní lázně také v Německu, v Sasku. Jejich výhody: jsou dřevěné a pod širým nebem. V koupeli je +37°C a trvá 55 minut. Nevýhody – vchod přes saunu s odpovídajícími německými tradicemi její návštěvy. Dvě místa ve 4- nebo 5-ti místné vaně stojí více než 100 EUR. A pokud si skupina není příliš „blízká“ – v těsné vaně se necítí příjemně. Navíc chybí vzduchová masáž. Do vany se nalije přibližně 1 l piva, ale každému koupajícímu je nabídnuta litrová sklenice pro vnitřní užití. Nyní jsme se dostali k variantě pivních koupelí, které lze z různých důvodů bezpochyby nazývat opravdovými: je to „Evropské centrum přírodních pivních lázní“ s pobočkami v Karlových Varech a okolí města. Mimochodem, tento název je v angličtině, němčině, češtině a ruštině zaregistrován ve všech zemích EU. Za prvé, jen majitelé tohoto brandu mají oficiální Patent na objev pivní koupele jako fyzioterapeutické procedury.

Toto lze prověřit na internetu. Za druhé, „Evropské centrum přírodních pivních lázní“ je nejen velkolepý projekt (ve 21 místnostech se může současně koupat 46 osob). Ale zde se skutečně lije do dřevěných koupelí se vzduchovou masáží nefiltrované nepasterizované tmavé pivo z vlastního pivovaru pod registrovaným názvem „Karlovarské“. To je pivo, které teče z kohoutků v Karlových Varech v restauracích „Staroslovanská kuchyně“. Vliv pivního roztoku z „živého“ piva byl potvrzen pozorováními a výzkumy zdraví skupiny mužů a žen různého věku, které probíhaly 1,5 roku. Výsledky byly zformulovány v patentu a nyní jsou často citovány majiteli jiných „pivních lázní“, které mají absolutně jiné složení, dobu pobytu, jinou teplotu a podmínky. Radíme našim hostům, aby se ponořili s hlavou do pivní koupele, protože procedura je obzvlášť užitečná pro vlasy. Myšlenka patentovat fyzioterapeutickou pivní koupel se zrodila v hlavě jedné z autorek právě u kadeřnice: když ji kadeřnice 4 roky pravidelně stříhala, všimla si, že se jí zlepšila struktura vlasů. To byl výsledek jen 5-6 procedur pivní koupele, absolvovaných během půl roku. Výzkumy tudíž potvrdily pozitivní vliv pivních koupelí z nefiltrovaného nepasterizovaného piva na pokožku, vlasy, jakož i, díky vzduchové masáži, na potenci, regulaci arteriálního tlaku, snížení tělesné hmotnosti. Bylo zjištěno, že skutečná relaxace, s relaxační hudbou a aromaterapií, začíná 20 minut po začátku procedury. Nepasterizované nefiltrované pivo, plné mikroprvků a vitamínů především skupiny B, má vnější i vnitřní pozitivní účinek. Toto pivo bylo uvařeno podle staroslovanských receptur.

Cena procedury pivní koupele pro 2 osoby na 1 hodinu přitom činí 69 EUR. Skupina 6 osob stráví radostně čas, vědoma si pozitivního vlivu na zdraví, ve velké pivní vaně za 169 EUR. Formou exkurze lze navštívit samotný pivovar a vyzkoušet pivo přímo z tanku. Lázeňský hotel v přírodě s polopenzí, přičemž pokoje si lze rezervovat na internetu, umožňuje příjemný odpočinek po pivní proceduře a degustaci piva. Takováto pivní koupel je hezkým dárkem, na který se bude dlouho vzpomínat. Pivní lázně umožňují také odpovědět na otázku: co dělat v Karlových Varech a co je zajímavého v Česku? Zajímavé je to, že se lidé, kontrolující články ve Wikipedii, soudě podle jejich kvalifikace a pracovních zkušeností, nedostatečně orientují v podobných otázkách. Odmítli zveřejnit článek o pivních lázních kvůli „nedostatečnosti jeho vědeckosti a akademičnosti“.

A to i tehdy, když je jeden z autorů kandidát věd a druhý lékař se šesti specializacemi, a patří jim oficiálně zaregistrovaný patent č. 2494719 o objevu pivní koupele jako fyzioterapeutické procedury. Po všem, co zde bylo řečeno, zůstává na čtenáři, aby se zamyslel, porovnal a prověřil. Vždyť, jak je známo, jen praxe je kritériem pravdy.